Kapitola 17. Digitální fotoaparáty v Linuxu

Obsah

17.1. Připojení fotoaparátu
17.2. Přístup k fotoaparátu
17.3. Použití Konqueroru
17.4. Použití Digikamu
17.5. Další informace

Abstrakt

Správa fotografií z digitálního aparátu je při použití správných nástrojů jednoduchou a zábavnou činností. V Linuxu existuje pro třídění a organizaci fotografií celá řada vhodných nástrojů. Patří mezi ně gPhoto2, Konqueror, Digikam a F-Spot.

Kompletní seznam podporovaných fotoaparátů najdete na stránce http://www.gphoto.org/proj/libgphoto2/support.php. Pokud již máte program gPhoto2 nainstalovaný, získáte seznam podporovaných fotoaparátů příkazem gphoto2 --list-cameras. Další dostupné příkazy jsou popsány v nápovědě, kterou získáte příkazem gphoto2 --help.

[Tip]Nepodporované fotoaparáty

Pokud svůj fotoaparát nenajdete na seznamu podporovaných zařízení gPhoto2, neznamená to, že s ním nelze v Linuxu pracovat. Je velmi pravděpodobné, že je podporovaný jako USB mass storage zařízení.


17.1. Připojení fotoaparátu

Nejsnadněji a nejrychleji připojíte digitální fotoaparát k počítači prostřednictvím USB. Tento způsob připojení však musí být fotoaparátem podporován. Další podmínkou je správný propojovací kabel (bývá dodáván s fotoaparátem) a hardwarová podpora na straně počítače. Podpora USB také musí být obsažena v linuxovém jádru. Standardní jádro Suse Linuxu podporu USB obsahuje.

[Important]Důležité

USB přenos je energeticky náročný. Proto je dobré před zahájením přenosu dat připojit fotoaparát přes adaptér do elektrické sítě.

Po splnění všech podmínek jednoduše propojte fotoaparát s počítačem USB kabelem. Některé fotoaparáty je navíc nutné přepnout do zvláštního datového režimu. Všechny důležité informace týkající se připojení vašeho fotoaparátu získáte v jeho technické dokumentaci.