Kapitola 1. Vzdálená instalace

Obsah

1.1. Scénáře vzdálené instalace
1.2. Nastavení serveru s instalačním zdrojem
1.3. Příprava startu cílového systému
1.4. Spuštění instalace na cílovém systému
1.5. Instalační proces

SUSE Linux lze nainstalovat zůznými způsoby. Tradiční způsob instalace z CD nebo DVD je popsán v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka). Mimo něj však můžete volit z celé řady síťových instalací.

Každé metoda je popsána z hlediska předpokladů pro její provedení a pak následuje základní jednoduchý postup pro nastítění procesu instalace. Pro všechny metody jsou pak popsány podobnější scénáře.

[Note]Poznámka

O systému, na který má být nainstalovýn SUSE Linux zde budeme mluvit jako o cílovém systému nebo cílu instalace. Termín instalační zdroj je použit pro všechny typy instalačních zdrojů jako např. CD nebo DVD čí síťové servery.


1.1. Scénáře vzdálené instalace

V této sekci najdete nejčastější scénáře vzdálené instalace. Každý scénář obsahuje předpoklady a postup. Podrobnější informace najdete v odkazech obsažených v textu.

[Important]Důležité

Nastavení X Window není součástí vzdálené instalace. Po dokončení instalace se jako uživatel root přihlaste do systému, zadejte telinit 3 a k nastavení grafického prostředí použijte SaX2. Použití programu SaX2 je popsáno v kapitole 14.1 – „Nstavení X11 pomocí SaX2“.

1.1.1. Jednoduchá vzdálené instalace přes VNC — statická síť

U tohoto typu instalace je nutná počáteční fyzická přítomnost uživatele u cílového systému. Po spuštění je instalace prováděna vzdáleně z jiného počítače pomocí VNC. Instalační proces je kontrolován uživatelem z jiného počítače pomocí VNC prohlížeče nebo webového prohlížeče a postup je totožný s postupem uvedeným v kapitole 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:

 • Vzdálený instalační zdroj: NFS, HTTP, FTP nebo SMB s připojením do sítě

 • Cílový systém s funkčním připojením k síti

 • Externí systém s nainstalovaným VNC prohlížečem nebo webovým prohlížečem s podporou Javy (Firefox, Konqueror, Internet Explorer nebo Opera)

 • Fyzické instalační médium (CD nebo DVD) pro spuštění instalace na sílovém systému

 • Platná pevná IP adresa přidělená externímu systému a instalačnímu zdroji

 • Cílový systém s platnou pevnou IP adresou

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:

 1. Nastavte instalační zdroj podle postupu v 1.2 – „Nastavení serveru s instalačním zdrojem“.

 2. Spusťte instalaci cílového systému z CD nebo DVD.

 3. Při startu nastavte parametry potřebné pro VNC instalaci. Podrobnosti najdete v části 1.4 – „Spuštění instalace na cílovém systému“.

  Cílový systém se spustí do textového prostředí, kde vypíše svou adresu a display, na kterém je dostupné grafické prostředí. VNC instalace se použije ke svému ohlášení OpenSLP, takže bude dostupná např. v Konqueroru po zadání service:// nebo slp:// režimu.

 4. Na externí stanici otevřete VNC prohlížeč nebo použijte pro ovládání instalace prohlížeč tak, jak je popsáno v 1.5.1 – „VNC instalace“.

 5. Proveďte instalaci tak, jak je popsáno v 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

  Po restartu se musíte k systému znovu připojit, abyste instalaci dokončili.

 6. Dokončete instalaci.

1.1.2. Jednoduchá vzdálená instalace přes VNC — dynamické nastavení sítě přes DHCP

U tohoto typu instalace je nutná počáteční fyzická přítomnost uživatele u cílového systému. Po spuštění je instalace prováděna vzdáleně z jiného počítače pomocí VNC. Instalační proces je kontrolován uživatelem z jiného počítače pomocí VNC prohlížeče nebo webového prohlížeče.

Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:

 • Vzdálený instalační zdroj: NFS, HTTP, FTP nebo SMB s funkčním síťovým připojením

 • Cílový systém s funkčním připojením k síti

 • Externí systém s nainstalovaným VNC prohlížečem nebo webovým prohlížečem s podporou Javy (Firefox, Konqueror, Internet Explorer nebo Opera)

 • Fyzické instalační médium (CD nebo DVD) pro spuštění instalace na sílovém systému

 • Běžící DHCP server poskytující adresy

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:

 1. Nastavte instalační zdroj podle postupu v 1.2 – „Nastavení serveru s instalačním zdrojem“. Zvolte NFS, HTTP nebo FTP server. Informace o SMB instalačním zdroji najdete v části 1.2.5 – „SMB instalační zdroj“.

 2. Spusťte instalaci cílového systému z CD nebo DVD.

 3. Při startu nastavte parametry potřebné pro VNC instalaci. Podrobnosti najdete v části 1.4 – „Spuštění instalace na cílovém systému“.

  Cílový systém se spustí do textového prostředí, kde vypíše svou adresu a display, na kterém je dostupné grafické prostředí. VNC instalace se použije ke svému ohlášení OpenSLP, takže bude dostupná např. v Konqueroru po zadání service:// nebo slp:// režimu.

 4. Na externím systému otevřete VNC prohlížeč nebo webový prohlížeč jako je popsáno v 1.5.1 – „VNC instalace“.

 5. Proveďte instalaci je jak popsáno v 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

  Po restartu se musíte k systému znovu připojit, abyste instalaci dokončili.

 6. Dokončete instalaci.

1.1.3. Vzdálená instalace přes VNC — PXE Boot a Wake on LAN

Tento typ instalace nevyžaduje při spuštění žádnou interakci.Cílový systém a instalace spustí automaticky. Uživatelský zásah je potřeba pouze u provedení instalace.

Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:

 • Vzdálený instalační zdroj: NFS, HTTP, FTP nebo SMB se síťovým připojením

 • TFTP server

 • Běžící DHCP server v lokální síti

 • Cílový systém s podporou PXE bootu, sítě a Wake on LAN, zapojený do sítě a elektřiny

 • Externí systém s nainstalovaným VNC prohlížečem nebo webovým prohlížečem s podporou Javy (Firefox, Konqueror, Internet Explorer nebo Opera)

Tento typ instalace provedete následujícím způsobem:

 1. Nastavte instalační zdroj podle postupu v 1.2 – „Nastavení serveru s instalačním zdrojem“. Zvolte NFS, HTTP nebo FTP server nebo nastavte SMB zdroj podle postupu uvedeného v části 1.2.5 – „SMB instalační zdroj“.

 2. Nastavte startovací obraz na TFTP serveru. Postup najdete v části 1.3.2 – „Nastavení TFTP serveru“.

 3. Nastavte DHCP server a vložte do jeho nastavení také údaje o TFTP serveru. Postup je popsán v 1.3.1 – „Nastavení DHCP serveru“.

 4. Nastavte na cílovém systému PXE boot. Postup je popsán v 1.3.3 – „PXE boot“.

 5. Nastavte na cílovém systému Wake on LAN. Postup je popsán v 1.3.4 – „Ruční nastavení Wake on LAN“.

 6. Na externím systému otevřete VNC prohlížeč nebo webový prohlížeč jako je popsáno v 1.5.1 – „VNC instalace“.

 7. Projděte instalací podle postupu uvedeného v 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

  Abyste dokončili instalaci, musíte se po restartu systému znovu připojit.

 8. Dokončete instalaci.

1.1.4. Jednoduchá vzdálená instalace přesSSH — statická síť

Tento typ instalace vyžaduje fyzickou přítomnost u cílového systému při startu instalace a zadání síťového nastavení. Samotná instalace je prováděna vzdáleně přes SSH. Instalaci provádí uživatel ze vzdáleného systému podle postupu uvedeného v 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

Nutné předpoklady pro tento typ instalace:

 • Vzdálený instalační zdroj: NFS, HTTP, FTP nebo SMB s funkčním síťovým připojením

 • Cílový systém s funkčním připojením k síti

 • Externí systém s připojením k síti a naistalovaným SSH klientem

 • Fyzické médium ke spuštění startu (CD, DVD, vlastní startovací disketa...) na cílovém systému

 • Pevná IP adresa na externím systému a instalačním médiu

 • Cílový systém s platnou pevnou IP adresou

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:

 1. Nastavte instalační zdroj podle postupu v 1.2 – „Nastavení serveru s instalačním zdrojem“.

 2. Spusťte instalaci cílového systému z CD nebo DVD

 3. V úvodní startovací obrazovce zadejte parametry pro nastavení sítě a povolení SSH. Postup je uveden v 1.4.3 – „Použití vlastních startovacích voleb“.

  Cílový systém se spustí do textového prostředí a zobrazí svou IP adresu, na které je dosažitelný pro SSH klienty.

 4. Na externí stanici otevřete okno terminálu a připojte se podle postupu uvedeného v 1.5.2.2 – „Připojení k instalačnímu programu“.

 5. Projděte instalací jak je popsáno v části 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

  Abyste dokončili instalaci, musíte se po restartu systému znovu připojit k cílovému systému.

 6. Dokončete instalaci.

1.1.5. Jednoduchá vzdálená instalace přes SSH — danymické nastavení sítě přes DHCP

Tento typ instalace vyžaduje fyzickou přítomnost u cílového systému při startu instalace a zadání síťového nastavení. Samotná instalace je prováděna vzdáleně přes SSH. Instalaci provádí uživatel ze vzdáleného systému.

Pro tento typ instalace musíte splnit následující předpoklady:

 • Vzdálený instalační zdroj: NFS, HTTP, FTPnebo SMB s funkčním síťovým připojením working network connection

 • Cílový systém s funkčním připojením k síti

 • Externí systém s připojením k síti a nainstalovaným SSH klientem

 • Fyzické médium pro spuštění instalace (CD or DVD) na cílovém systému

 • Běžící DHCP server poskytující IP adresy

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:

 1. Nastavte instalační zdroj podle postupu v 1.2 – „Nastavení serveru s instalačním zdrojem“. Zvolte NFS, HTTP nebo FTP server. Informace o SMB instalačním zdroji najdete v části 1.2.5 – „SMB instalační zdroj“.

 2. Spusťte instalaci cílového systému z CD nebo DVD

 3. V úvodní startovací obrazovce zadejte parametry potřebné pro SSH a nalezení instalačního zdroje. Podrobnosti o parametrech najdete v 1.4.3 – „Použití vlastních startovacích voleb“.

  Cílový systém se spustí do textového režimu a zobrazí IP adresu, na kterou se může připojit SSH klient.

 4. Na externím systému otevřete terminál a připojte se k cílovému systému jak je popsáno v 1.5.2.2 – „Připojení k instalačnímu programu“.

 5. Projděte instalací jak je popsáno v části 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

  Abyste instalaci dokončili, musíte se po restartu znovu připojit k cílovému systému.

 6. Dokončete instalaci.

1.1.6. Vzdálená instalace přes SSH — PXE Boot a Wake on LAN

Ke spuštění cílového systému a instalace není nutná fyzická přítomnost.

Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:

 • Vzdálený instalační zdroj: NFS, HTTP, FTP nebo SMB s funkčním síťovým připojením

 • TFTP server

 • Běžící DHCP server poskytující pevné IP

 • Cílový systém s podporou PXE bootu, sítí a Wake on LAN, připojený do sítě

 • Externí systém s funkčním připojením a nainstalovaným SSH klientem

Tento typ instalace provedete následujícím způsobem:

 1. Nastavte instalační zdroj podle postupu v 1.2 – „Nastavení serveru s instalačním zdrojem“. Zvolte NFS, HTTP nebo FTP server. Informace o nastavení SMB najdete v části 1.2.5 – „SMB instalační zdroj“.

 2. Nastavte startovací obraz na TFTP serveru. Postup je popsán v 1.3.2 – „Nastavení TFTP serveru“.

 3. Nastavte DHCP server a do nastavení přidejte TFTP server. Postup je popsán v 1.3.1 – „Nastavení DHCP serveru“.

 4. Nastavte na cílovém systému PXE boot. Postup je popsán v 1.3.3 – „PXE boot“.

 5. Spusťte cílový systém přes Wake on LAN. Postup je popsán v 1.3.4 – „Ruční nastavení Wake on LAN“.

 6. Na externím systému spusťte SSH a připojte se k cílovému systému jak je popsáno v 1.5.2 – „SSH instalace“.

 7. Projděte instalací jak je popsáno v části 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

  Abyste dokončili instalaci, musíte se po restartu znovu připojit k cílovému systému

 8. Dokončete instalaci.