Kapitola 5. Používání Beagle

Obsah

5.1. Indexace dat
5.2. Prohledávání dat

Beagle je nástroj, který indexuje váš osobní informační prostor a pak v něm vyhledává informace, které potřebujete. Pomocí Beagle můžete vyhledávat a prohledávat dokumenty, poštu, historii prohlížení webu, záznamy konverzací, zdrojové kódy, obrázky, hudební soubory, aplikace a mnoho dalšího.

Beagle podporuje následující zdroje dat:

Podporuje také následující formáty souborů:

Beagle automaticky indexuje celý obsah vašeho domovského adresáře, můžete však některé soubory nebo celé adresáře z indexování vyjmout. Beagle obsahuje různé vyhledávací nástroje.


5.1. Indexace dat

Démon Beagle (beagled) zajišťuje plně automatickou indexaci. Ve výchozím nastavení indexuje všechna data umístěná ve vašem domovském adresáři. Beagle si všímá změn ve vašem domovském adresáři a v případě potřeby svůj index aktualizuje.

  • Soubory jsou do indexu zahrnuty ihned po svém vytvoření, při jejich změně je index ihned automaticky aktualizován a pokud jsou soubory smazány, jsou z indexu odstraněny.

  • Elektronická pošta se indexuje ihned po přijetí.

  • Hovor pomocí instant messaging klienta se indexuje přímo v průběhu konverzace, řádek po řádce.

Indexace dat vyžaduje poměrně velké množství procesorového času, démon Beagle se však snaží být co nejméně na obtíž. Náročné operace provádí, když pracovní stanici aktivně nevyužíváte.

5.1.1. Odstranění souborů či adresářů z indexu

Pokud nechcete, aby byl adresář (včetně svých podadresářů) indexován, vytvořte v adresáři prázdný soubor .noindex. Soubor .noindex také může obsahovat seznam souborů a adresářů, které nechcete indexovat. Seznam může obsahovat i zástupné znaky.

Do svého domovského adresáře můžete také umístit soubor .neverindex se seznamem souborů, které se nikdy nesmí indexovat. I v něm lze používat zástupné znaky, stejné jako používá příkaz glob (například f*le??.txt). Pokud řetězec ohraničíte lomítky, lze používat i flexibilnější regulární výrazy (například /file.*.txt/). Více informací naleznete na stránce http://docs.python.org/lib/module-glob.html).

5.1.2. Manuální indexace

Beagle inteligentně indexuje soubory tak, aby nepřekážel ostatním aplikacím. Záměrně provádí indexaci ve chvílích, kdy není systém zatížen, aby negativně neovlivnil reakce systému a vašich aplikací. Pokud však chcete domovský adresář indexovat okamžitě, zadejte v terminálu před spuštěním démona beagled následující příkaz:

export BEAGLE_EXERCISE_THE_DOG=1

5.1.3. Kontrola stavu indexu

Beagle obsahuje následující příkazy pro zjištění aktuálního stavu indexu:

beagle-index-info

Zobrazí, kolik souborů je indexováno, a o jaké typy souborů se jedná.

beagle-status

Zobrazí, co právě démon Beagle provádí za činnost.