Kapitola 26. Webový server Apache

Obsah

26.1. Instalace
26.2. Start serveru Apache
26.3. Konfigurace webového serveru
26.4. Používání Apache
26.5. Aktivní obsah
26.6. Moduly Apache
26.7. Vlákna (threads)
26.8. Bezpečnost
26.9. Možné problémy
26.10. Další dokumentace

Jedním z nejrozšířenějších webových serverů na všech platformách je Apache (zdroj: http://www.netcraft.com. Apache je často používán spolu s operačním systémem Linux, databází MySQL a programovacími jazyky PHP a Perl. Této kombinaci se často říká LAMP. V následující kapitole se vám pokusíme stručně přiblížit jeho principy, instalaci, základní konfiguraci a dostupné moduly. Jsou zmíněny i virtuální servery.


26.1. Instalace

Apache není součástí standardní instalace systému SUSE Linux. K instalaci použijte program YaST modul Software+Správa softwaru. Ve správě softwaru nastavte v části Filtry+Výběry a zvolte Jednoduchý webový server Apache2.

Apache se po tomto výběru nainstaluje s předdefinovaným nastavením, které umožňuje jeho okamžité spuštění bez nutnosti provádění složitějších nastavení. Instalace obsahuje modul apache2-prefork a PHP5 modul.

26.1.1. Moduly pro aktivní obsah

Abyste mohli používat aktivní obsah, musíte mít nainstalován modul s podporou příslušného jazyka, který se rozhodnete používat. K dispozici máte mimo PHP také např. apache2-mod_perl pro Perl, nebo mod_python pro Python. Použití těchto modulů je popsáno v části 26.6.2 – „Generování aktivního obsahu pomocí modulů“.

26.1.2. Další doporučené balíky

V některých případech je vhodné doinstalovat rozšířenou dokumentaci, kterou najdete v balíčku apache2-doc. Po instalaci balíčku a spuštění serveru lze k dokumentaci přistupovat přímo přes URL http://localhost/manual.

Pro vývoj nových modulů nebo jejich kompilaci potřebujete balíček apache2-devel a vývojové nástroje. Ty zahrnují apxs nástroje popsané v části 26.6.1 – „Instalace modulů pomocí apxs“.