Kapitola 7. 32- a 64-bitové aplikace v 64-bitovém prostředí

Obsah

7.1. Podpora běhu aplikací
7.2. Vývoj softwaru
7.3. Kompilace softwaru pro jinou platformu
7.4. Specifikace jádra

Abstrakt

SUSE Linux je dostupný pro několik 64-bitových platforem. To však nutně neznamená, že všechny v distribuci obsažené aplikace byly portovány na 64 bitů. SUSE Linux podporuje spouštění 32-bitových aplikací v 64-bitovém prostředí. Tato kapitola nabízí základní přehled o podpoře 32-bitových aplikací na 64-bitových SUSE Linux platformách. Vysvětluje, jak se 32-bitové aplikace spouští (podpora běhu) a jak by měly být 32-bitové aplikace kompilovány, aby mohly běžet ve 32- i 64-bitovém prostředí. Obsahuje také informace o API jádra a vysvětlení toho, jak mohou 32-bitové aplikace běžet pod 64-bitovým jádrem.

SUSE Linux pro 64-bitové platformy AMD64 a EM64T je navržen tak, že existující 32-bitové aplikace v 64-bitovém rozhraní běží bez problémů přímo po instalaci. Díky této podpoře můžete používat své oblíbené 32-bitové aplikace bez čekání na jejich 64-bitové verze.


7.1. Podpora běhu aplikací

[Important]Konflikty mezi verzemi aplikací

Pokud je aplikace dostupná pro 32- i 64-bitové prostředí, vede současná instalace obou verzí obvykle k problémům. Rozhodněte se pouze pro jednu verzi a tu nainstalujte a používejte.

Pro správné spuštění potřebují aplikace řadu různých knihoven. Bohužel jsou jména 32- i 64-bitových knihoven totožná. Musí být proto rozlišeny jinak než jménem.

Pro zachování kompatibility s 32-bitovou verzí jsou všechny knihovny uloženy na stejných místech jako ve verzi 32-bitové. 32-bitová verze knihovny libc.so.6 je dostupná na cestě /lib/libc.so.6 ve 32- i 64-bitovém prostředí.

Všechny 64-bitové knihovny a objektové soubory jsou uloženy v adresářích pojmenovaných lib64. 64-bitový objektový soubor, který byste normálně očekávali v adresářích /lib, /usr/lib a /usr/X11R6/lib naleznete v adresářích /lib64, /usr/lib64 a /usr/X11R6/lib64. Pro 32-bitové knihovny tak zůstává místo v adresářích /lib, /usr/lib a /usr/X11R6/lib. Jména obou verzí knihoven tak mohou zůstat totožná.

Podadresáře objektových adresářů jejichž obsah není závislý na velikosti slova jsou stále na stejných místech. Například X11 fonty jsou stále na obvyklém místě v adresáři /usr/X11R6/lib/X11/fonts. To odpovídá standardům LSB (Linux Standards Base) a FHS (File System Hierarchy Standard).