SUSE Linux

Referenční příručka

Jörg Arndt, Stefan Behlert, Frank Bodammer, James Branam, Volker Buzek, Klara Cihlarova, Stefan Dirsch, Olaf Donjak, Roman Drahtmüller, Thorsten Dubiel, Torsten Duwe, Thomas Fehr, Stefan Fent, Werner Fink, Jakub Friedl, Kurt Garloff, Joachim Gleißner, Carsten Groß, Andreas Grünbacher, Berthold Gunreben, Franz Hassels, Andreas Jaeger, Jana Jaeger, Klaus Kämpf, Andi Kleen, Hubert Mantel, Lars Marowsky-Bree, Chris Mason, Johannes Meixner, Lars Müller, Matthias Nagorni, Anas Nashif, Siegfried Olschner, Edith Parzefall, Peter Pöml, Thomas Renninger, Hannes Reinecke, Thomas Rölz, Heiko Rommel, Marcus Schäfer, Thomas Schraitle, Klaus Singvogel, Hendrik Vogelsang, Klaus G. Wagner, Rebecca Walter, Christian Zoz
Právní doložka

Obsah

O této příručce
1. Zpětná vazba
2. Další dokumentace
3. Typografické konvence
4. O vytváření tohoto manuálu
5. Poděkování
1. Možnosti nasazení pro pokročilé
1. Vzdálená instalace
1.1. Scénáře vzdálené instalace
1.2. Nastavení serveru s instalačním zdrojem
1.3. Příprava startu cílového systému
1.4. Spuštění instalace na cílovém systému
1.5. Instalační proces
2. Rozdělení disku pro experty
2.1. Konfigurace LVM
2.2. Konfigurace softwarového RAIDu
3. Aktualizace systému
3.1. Aktualizace systému SUSE Linux
3.2. Od verze k verzi
2. Správa
4. Bezpečnost v Linuxu
4.1. Firewall a maškaráda
4.2. SSH: bezpečná práce v síti
4.3. Šifrování diskových oddílů a souborů
4.4. Bezpečnost a soukromí
5. ACLs v Linuxu
5.1. Výhody ACLs
5.2. Definice
5.3. Používání ACLs
5.4. Výhledy
5.5. Další informace
6. Nástroje monitorování systému
6.1. Seznam otevřených souborů: lsof
6.2. Přístup uživatelů k souborům: fuser
6.3. Vlastnosti souboru: stat
6.4. USB zařízení: lsusb
6.5. SCSI zařízení: scsiinfo
6.6. Procesy: top
6.7. Seznam procesů: ps
6.8. Strom procesů: pstree
6.9. Kdo co dělá: w
6.10. Využití paměti: free
6.11. Systémové hlášení jádra: dmesg
6.12. Souborový systém a jeho využití: mount, df a du
6.13. Souborový systém /proc
6.14. vmstat, iostat a mpstat
6.15. procinfo
6.16. PCI zdroje: lspci
6.17. Systémová volání běžícícho programu: strace
6.18. Volání knihoven běžícím příkazem: ltrace
6.19. Zjištění vyžadovaných knihoven: ldd
6.20. Dodatečné informace o ELF binárních souborech
6.21. Meziprocesová komunikace: ipcs
6.22. Měření času: time
3. Systém
7. 32- a 64-bitové aplikace v 64-bitovém prostředí
7.1. Podpora běhu aplikací
7.2. Vývoj softwaru
7.3. Kompilace softwaru pro jinou platformu
7.4. Specifikace jádra
8. Startování
8.1. Startovací proces v Linuxu
8.2. Program init
8.3. Úrovně běhu
8.4. Změna úrovně běhu
8.5. Init skripty
8.6. Editor úrovní běhu
8.7. SuSEconfig a /etc/sysconfig
8.8. YaST sysconfig Editor
9. Starování systému a zavaděče
9.1. Startování
9.2. Výběr zavaděče
9.3. Startování systému se zavaděčem GRUB
9.4. Odinstalace zavaděče LILO nebo GRUB
9.5. Vytvoření startovacího CD
9.6. Grafická konzole SUSE
9.7. Řešení problémů
9.8. Další informace
10. Zvláštní funkce systému SUSE Linux
10.1. Nápověda k některým zvláštním balíčkům
10.2. Virtuální konzole
10.3. Mapování klávesnice
10.4. Lokální přizpůsobení — I18N and L10N
11. Obsluha tisku
11.1. Práce tiskového systému
11.2. Způsoby a protokoly pro připojení tiskáren
11.3. Instalace softwaru
11.4. Konfigurace tiskárny
11.5. Nastavení aplikací
11.6. Zvláštní vlastnosti v systému SUSE Linux
11.7. Řešení problémů
12. Dynamické uzly zařízení pomocí udev
12.1. Tvorba pravidel
12.2. Automatizace pomocí NAME a SYMLINK
12.3. Regulární výrazy v klíčích
12.4. Výběr klíčů
12.5. Konzistentní pojmenování zařízení pro hromadné uchováváni dat
13. Souborové systémy
13.1. Termíny
13.2. Hlavní souborové systémy Linuxu
13.3. Některé další podporované souborové systémy
13.4. Podpora souborů větších než 2 GB
13.5. Další informace
14. Systém X Window
14.1. Nstavení X11 pomocí SaX2
14.2. Optimalizace systému X Window
14.3. Instalace a konfigurace fontů
14.4. Konfigurace OpenGL – 3D
15. FreeNX: vzdálené ovládaní plochy
15.1. Úvod do NX
15.2. Možné problémy
15.3. Další informace
16. Autentizace pomocí PAM
16.1. Struktura PAM konfiguračního souboru
16.2. Konfigurace PAM pro sshd
16.3. Konfigurace PAM modulů
16.4. Další informace
17. Virtualizace pomocí Xenu
17.1. Instalace Xenu
17.2. Instalace domény
17.3. Konfigurace domény Xenu
17.4. Spuštění a správa Xen domén
17.5. Více informací
4. Služby
18. Základy síťování
18.1. IP adresy a směrování
18.2. IPv6 – Internet další generace
18.3. Překlad jmen
18.4. Konfigurace síťového připojení pomocí YaST
18.5. Správa sítě s programem NetworkManager
18.6. Manuální konfigurace sítě
18.7. smpppd jako pomocník s vytáčeným připojením
19. SLP služby v síti
19.1. Registrace vlastních služeb
19.2. SLP frontendy v systému SUSE Linux
19.3. Aktivace SLP
19.4. Další informace
20. DNS — Domain Name System
20.1. Konfigurace pomocí YaST
20.2. Spuštění nameserveru BIND
20.3. Konfigurační soubor /etc/named.conf
20.4. Nejdůležitější konfigurační volby v sekci options
20.5. Konfigurace v sekci logging
20.6. Struktura souboru odkazujícího na data pro zóny
20.7. Struktura souboru s daty pro zónu
20.8. Dynamická aktualizace údajů o zóně
20.9. Bezpečné transakce
20.10. DNSSEC
20.11. Další informace
21. NIS — Network Information Service
21.1. Konfigurace NIS serveru
21.2. Konfigurace NIS klientů
22. NFS — sdílené souborové systémy
22.1. Importování souborových systémů pomocí YaST2
22.2. Ruční import souborových systémů
22.3. Exportování souborových systémů pomocí YaST
22.4. Ruční export souborových systémů
23. DHCP
23.1. DHCP protokol
23.2. Konfigurace DHCP serveru pomocí nástroje YaST
23.3. DHCP softwarové balíčky
23.4. DHCP server dhcpd
23.5. Další informace
24. Synchronizace času pomocí xntp
24.1. Nastavení NTP klienta v programu YaST
24.2. Nastavení xntp v síti
24.3. Nastavení lokálních referenčních hodin
25. LDAP — adresářové služby
25.1. LDAP versus NIS
25.2. Struktura adresářového stromu LDAP
25.3. Konfigurace LDAP serveru pomocí slapd.conf
25.4. Správa dat v LDAP adresáři
25.5. YaST LDAP klient
25.6. Další informace
26. Webový server Apache
26.1. Instalace
26.2. Start serveru Apache
26.3. Konfigurace webového serveru
26.4. Používání Apache
26.5. Aktivní obsah
26.6. Moduly Apache
26.7. Vlákna (threads)
26.8. Bezpečnost
26.9. Možné problémy
26.10. Další dokumentace
27. Synchronizace souborů
27.1. Programy pro datovou synchronizaci
27.2. Výběr vhodného programu
27.3. Úvod do Unison
27.4. Úvod do programu CVS
27.5. Úvod do Subversion
27.6. Úvod do rsync
27.7. Úvod do mailsync
28. Samba
28.1. Nastavení serveru
28.2. Samba jako přihlašovací server
28.3. Konfigurace Samba serveru pomocí programu YaST
28.4. Nastavení klienta
28.5. Optimalizace
29. Proxy server Squid
29.1. Informace o proxy-cache
29.2. Systémové požadavky
29.3. Spuštění squida
29.4. Konfigurační soubor /etc/squid/squid.conf
29.5. Konfigurace transparentní proxy
29.6. cachemgr.cgi
29.7. squidGuard
29.8. Vytvoření protokolů programem Calamaris
29.9. Další informace o Squidu
5. Mobilita
30. Mobilita v Linuxu
30.1. Notebooky
30.2. Mobilní hardware
30.3. Mobilní telefony a kapesní počítače
30.4. Další informace
31. Linux a notebooky
31.1. Hardware
31.2. Software
32. Správa profilů
32.1. Základní terminologie
32.2. Nastavení SCPM
32.3. Volba profilu při startu
32.4. Problémy a jejich řešení
32.5. Další informace
33. Správa napájení
33.1. Funkce šetření spotřeby
33.2. APM
33.3. ACPI
33.4. Zastavení disku
33.5. Balík powersave
33.6. Modul správy napájení programu YaST
34. Bezdrátová komunikace
34.1. Bezdrátové sítě
34.2. Bluetooth
34.3. IrDA — Infrared Data Association
Rejstřík

Seznam obrázků

2.1. Fyzické oddíly versus LVM
2.2. Vytváření skupiny svazků
2.3. Nastavení fyzického svazku
2.4. Správa logických svazků
2.5. Vytváření logických svazků
2.6. Oddíly RAID
2.7. Nastavení souborového systému
4.1. iptables: Možné cesty paketu
4.2. YaST: Konfigurace firewallu
5.1. Minimální ACL: ACL úpoložky porovnávány podle přístupového bitu
5.2. Rozšířené ACL: ACL položky porovnávané podle přístupového bitu
8.1. Editor úrovní běhu
8.2. Konfigurace systému pomocí editoru souborů sysconfig
11.1. Výběr modelu tiskárny
14.1. Hlavní okno SaX2
18.1. Zjednodušený model vrstev TCP/IP
18.2. TCP/IP paket v Ethernetu
18.3. Konfigurace síťové karty
18.4. Konfigurace modemu
18.5. Konfigurace ISDN
18.6. Konfigurace ISDN rozhraní
18.7. Konfigurace DSL
20.1. Instalace DNS serveru: Nastavení forwarderů
20.2. Instalace DNS serveru: DNS zóny
20.3. Instalace DNS serveru: Dokončit průvodce
20.4. DNS server: Logování
20.5. DNS server: Editor slave zón
20.6. DNS server: Editor zón (Základní)
20.7. DNS server: Editor zón (NS záznamy)
20.8. DNS server: Editor zón (MX záznamy)
20.9. DNS server: Editor zón (SOA)
21.1. Nástroj pro nastavení NIS serveru
21.2. Změna adresáře a synchronizace souborů NIS serveru
21.3. Nastavení přístupových práv k NIS serveru
21.4. Nastavení domény a adresy NIS serveru
22.1. Nastavení NFS klienta v programu YaST
22.2. Nástroj pro nastavení NFS serveru
22.3. Nastavení NFS serveru v programu YaST
23.1. DHCP server: Výběr karty
23.2. DHCP server: Obecná nastavení
23.3. DHCP server: Dynamické DHCP
23.4. DHCP server: Spouštění systému
24.1. YaST: Konfigurace NTP klienta
24.2. YaST: Komplexní konfigurace NTP klienta
25.1. Struktura LDAP adresáře
25.2. YaST: Konfigurace LDAP klienta
25.3. YaST: Pokročilá konfigurace
25.4. YaST: Konfigurace modulu
25.5. YaST: Konfigurace šablony objektu
25.6. YaST: Další LDAP nastavení
28.1. Konfigurace Samby — start
28.2. Konfigurace Samby — sdílení
28.3. Konfigurace Samby — identita
30.1. Integrace notebooku do sítě
30.2. Monitorování stavu baterií pomocí KSysguard
33.1. Výběr schéma
33.2. Přehled existujících schémat
33.3. Přidání schéma
33.4. Nabíjení baterie
33.5. Nastavení ACPI
34.1. YaST: nastavení bezdrátové síťové karty
34.2. YaST konfigurace Bluetooth

Seznam tabulek

1.1. Funkční klávesy pro instalaci
1.2. Instalační scénáře a jejich parametry
3.1. Srovnání POSIX 1992 a POSIX 2001
3.2. Porty důležitých služeb
3.3. Příkazy
3.4. Soubory s logy v adresáři /var/log
3.5. Splynutí konfiguračních souborů do /etc/sysconfig/powersave
3.6. Wrapper
3.7. Záložní soubory
5.1. Typy ACL položek
5.2. Maskování práv
8.1. Seznam platných úrovní běhu
8.2. Přehled voleb init skriptů
10.1. ulimit: Přidělení zdrojů uživateli
13.1. Typy souborových systému v Linuxu
13.2. Maximální velikost souborových systémů
14.1. Sekce /etc/X11/xorg.conf
14.2. Vybrané parametry příkazu fc-list
14.3. Karty s podporou 3D
17.1. Příkazy xm
18.1. Různé protokoly z rodiny TCP/IP
18.2. Vyhrazené adresní prostory
18.3. Neveřejné adresní rozsahy
18.4. Různé IPv6 prefixy
18.5. Skripty pro manuální síťovou konfiguraci
18.6. Parametry pro /etc/host.conf
18.7. Databáze dosažitelné pomocí /etc/nsswitch.conf
18.8. Konfigurační možnosti NSS databází
18.9. Některé startovací skripty pro síťové programy
22.1. Přístupová práva k exportovaným souborům
25.1. Běžně používané objektové třídy a atributy
25.2. Uživatelské skupiny a jejich přístupová práva
25.3. Typy přístupu
27.1. Funkce synchronizačních nástrojů: -- = velmi nízká, - = nízká nebo žádná, o = střední, + = dobrá, ++ = výborná, x = dostupná
34.1. Přehled různých WLAN standardnů

Seznam příkladů

11.1. /etc/modprobe.conf: Režim přerušení pro první paralelní port
11.2. Chybové hlášení programu lpd
11.3. Oznámení síťového CUPS serveru
16.1. Konfigurace PAM pro sshd
16.2. Výchozí konfigurace pro auth sekci
16.3. Výchozí konfigurace pro account sekci
16.4. Výchozí konfigurace pro password sekci
16.5. Výchozí konfigurace pro session sekci
16.6. pam_unix2.conf
16.7. pam_env.conf
16.8. pam_pwcheck.conf
18.1. Zápis IP adres
18.2. Spojování IP adres se síťovou maskou
18.3. Sample IPv6 Address
18.4. IPv6 adresa s vyznačenou délkou prefixu
18.5. /etc/resolv.conf
18.6. /etc/hosts
18.7. /etc/networks
18.8. /etc/host.conf
18.9. /etc/nsswitch.conf
20.1. Volby pro přeposílání v souboru named.conf
20.2. Jednoduché nastavení souboru /etc/named.conf
20.3. Položka zakazující protokolování
20.4. Data zóny moje-domena.cz
20.5. Data zóny jina-domena.cz
20.6. Soubor /var/lib/named/world.zone
20.7. Zpětný převod
22.1. /etc/exports
23.1. Konfigurační soubor /etc/dhcpd.conf
23.2. Additions to the Configuration File
25.1. Výtah ze schema.core (řádky jsou dodatečně očíslovány)
25.2. slapd.conf: Include příkaz pro schéma
25.3. slapd.conf: pidfile a argsfile
25.4. slapd.conf: Kontrola přístupu
25.5. slapd.conf: Příklad nastavení přístupových práv
25.6. slapd.conf: Nastavení specifická pro databázi
25.7. Příklad LDIF souboru
25.8. Použití ldapadd s example.ldif
25.9. LDIF data uživatele Tux
25.10. Upravený LDIF soubor tux.ldif
25.11. pam_unix2.conf přizpůsobený pro LDAP
25.12. Přizpůsobení v souboru nsswitch.conf
27.1. Soubor ~/.unison/example.prefs
28.1. Sdílení CD-ROM
28.2. Sdílení domovských adresářů
28.3. Globální sekce smb.conf
28.4. Nastavení účtu počítače
28.5. Automatizované nastavení účtu počítače
29.1. Konfigurace firewallu: Volba 15
29.2. Přístupová pravidla
29.3. Přístupová pravidla