17.4. Spuštění a správa Xen domén

Před spuštěním nové domény musíte hypervisoru Xenu zajistit dostatek paměti pro nový systém. nejdřív překontrolujte volnou paměť:

xm list
Name       Id Mem(MB) CPU State Time(s) Console
Domain-0      0   458  0 r----  181.8

Pokud je v příkladu počítač s pamětí o velikosti 512 MB, Xen hypervisor zabere 64 MB a Domain-0 zbytek. Pokud potřebujete paměť nastavit přesně, použijte příkaz xm balloon, např. chcete-li pro Domain-0 použít 330 MB, zadejte jako root příkaz:

xm balloon 0 330

V následujícím xm list bude paměť pro Domain-0 omezena na 330 MB. Nyní máte dostatek paměti pro systém s 128 MB. Příkazem xm start guest1 -c spustíte nový systém a propojíte ho s aktuálním terminálem. Pokud jde o první spuštění, dokončete instalaci pomocí programu YaST.

Nastavení konzole nebo terminálu můžete kdykoliv změnit. K odpojení použijte Ctrl-]. K přepojení si nejdřív zjistěte ID systému, který chcete přepojit příkazem xm list a k přepojení použijte příkaz xm console ID.

Nástroj xm má řadu voleb. Jejich seznam s krátkým vysvětlením získáte příkazem xm help. V tabulce 17.1 – „Příkazy xm“ najdete nejčastěji používané soubory.

Tabulka 17.1. Příkazy xm

xm help

Vypíše seznam dostupných příkazů nástroje xm.

xm console ID

Připojí první konzoli (tty1) hosta s ID ID.

xm balloon ID Mem

Nastaví velikost paměti domény s ID ID na Mem (MB).

xm create domname [-c]

Spustí doménu s konfiguračním souborem domname. Volitelný parametr -c spojí aktuální terminál s první konzolí hosta.

xm shutdown ID

Běžným způsobem ukončí běh hosta s ID ID.

xm destroy ID

Okamžitě ukončí běh hosta s ID ID.

xm list

Vypíše seznam všech běžících domén včetně jejich ID, množství paměti a času procesoru.

xm info

Zobrazí informace o Xen hostiteli, včetně informací o procesoru a paměti.