17.3. Konfigurace domény Xenu

Dokumentace o konfiguraci nové domény je poměrně stručná. Nejvíce užitečných informací najdete v příkladu konfiguračního souboru /etc/xen/config. Okomentovány jsou v něm všechny potřebné volby včetně výchozích hodnot.Pro instalaci popsanou v 17.2.1 – „Instalace domény do adresáře pomocí programu YaST“ vytvořte soubor /etc/xen/guest1 s následujícím obsahem:

kernel = "/boot/vmlinuz-xen"  1
ramdisk = "/boot/initrd-xen"  2
memory = 128          3
name = "guest1"        4
nics = "1"           5
vif = [ 'mac=aa:cc:00:00:00:ab, bridge=xen-br0' ] 6
disk = [ 'file:/var/tmp/guest1,hda1,w' ] 7
root = "/dev/hda1 ro"     8
extra = "3"          9
1

Zadejte cestu k jádru Xenu pro domain-0.

2

Zvolte správný ramdisk pro jádro Xenu obsahující potřebné ovladače. Bez ramdisku obvykle dojde ke kernel panic, protože nebude možné připojit kořenový systém.

3

Nastavte pro nový systém velikost paměti. guests.

4

Zadejte jméno systému.

5

Zadejte čísla virtuálních síťových rozhraní nové domény.

6

Nastavte virtuální síťová rozhraní.

7

Nastavte dostupná bloková zařízení. Abyste mohli používat skutečná zařízení, vytvořte řádku podobnou této: ['phy:sdb1,hda1,w', 'phy:system/swap1,hda2,w'].

8

Nastavte kořenové zařízení jádra. Musí jít o virtuální zařízení viditelné novým systémem.

9

Zadejte potřebné parametry jádra. 3 například znamená, že se nový systém spustí do úrovně 3.