17.2. Instalace domény

Instalace a nastavení hostované domény zahrnuje několik operací. V následující části si ukážeme instalaci domény a různé další úlohy.

Nová doména potřebuje ke své existenci kořenový souborový systém na blokovém zařízení nebo obraz souborového systému. K přístupu k tomuto souborovému systému použijte terminál nebopoužijte připojení přes síť k běžícímu virtuálnímu systému. Instalaci systému SUSE Linux do adresáře provádí program YaST. Hardwarové požadavky jsou stejné jako pro normální systém.

Domény umí sdílet souborové systémy připojené pouze pro čtení, např. /usr nebo /opt. Nikdy nesdílejte souborové systémy připojené s možností zápisu. Pokud potřebujete zapisovatelné sdílení, použijte NFS, některý z dalších síťových souborových systému nebo clustrový souborový systém.

[Warning]Spuštění nové domény

Pokud spouštíte novou doménu, ujistěte se, že její souborový systém již není připojen instalátorem nebo doménou domain-0.

Nejdříve si vytvořte obraz souborového systému pro novou doménu.

 1. Vytvořte prázdný soubor guest1 v adresáři /var/tmp/ o velikosti 4 GB příkazem:

  dd if=/dev/zero of=/var/tmp/guest1 seek=1M bs=4096 count=1
 2. Vytvořte v souboru souborový systém příkazem:

  mkreiserfs -f /var/tmp/guest1

  Příkaz mkreiserfs vrátí varování, že nejde o blokové zařízené a požádá vás o potvrzení provedení příkazu. Napište Y a stiskněte Enter.

 3. Instalace se provádí do adresáře, takže je nutné soubor /var/tmp/guest1, např.::

  mkdir -p /var/tmp/dirinstall
  mount -o loop /var/tmp/guest1 /var/tmp/dirinstall
  
[Important]Důležité

Po dokončení instalace do adresáře odpojte soubor. YaST při instalaci připojít také /proc, který odpojíte příkazem:

umount /var/tmp/dirinstall/proc
umount /var/tmp/dirinstall

17.2.1. Instalace domény do adresáře pomocí programu YaST

Spusťte YaST a zvolte Software+Instalace do adresáře.

Modul programu YaST bude potřebovat zadat několik voleb:

 • Zvolený adresář: /var/tmp/dirinstall

  Nastavte cestu k obrazu souborového systému. Výchozí nastavení je obvykle vyhovující.

 • Spouštění YaST a SuSEconfigu při prvním startu: Ano

  Nastavte na Ano. Při prvním spuštění nové domény vás systém požádá o rotovské heslo a prvního uživatele.

 • Vytvoření obrazu: Ne

  Volba vytváří tar archiv instalačního adresáře. Tato volba není v našem případě potřebná.

 • Software

  Nastavte typ instalace, výchozí nastavení je obvykle vyhovující.

Instalaci spustíte kliknutím na tlačítko Next. Po instalaci je nutné odstranit tls knihovnu:

mv /var/tmp/dirinstall/lib/tls /var/tmp/dirinstall/lib/tls.disabled
 

Xen používá jedno z jader nainstalovaných domain-0 ke spuštění nové domény. Aby v nové hostující doméně fungovala síť, musí být v doméně dostupné stejné síťové moduly. To zajistíte příkazem:

cp -a /lib/modules/$(rpm -qf --qf %{VERSION}-%{RELEASE}-xen \
  /boot/vmlinuz-xen) /var/tmp/dirinstall/lib/modules
 

Abyste předešli systémovým chybám, musí být po instalaci odpojen obraz souborového systému:

umount /var/tmp/dirinstall/proc
umount /var/tmp/dirinstall/
 

Je možné vytvořit specializovaná jádra pro domain-0 a další domény. Hlavní rozdíl by představovaly ovladače zařízení, které hostující systémy obvykle nepoužívají. SUSE obsahuje pouze jediné jádro, protože ovladače jsou modulární a zavádějí se jen tehdy, pokud je jich potřeba.

17.2.2. Nastavení záchranného systému jako domény

Nejrychlejší způsob spuštění systému je použít již existují kořenový systém, např. záchranný systém systému SUSE Linux. Změňte pro tento obraz jádra ovladače blokových zařízení a síťových zařízení. Aby to bylo co nejjednodušší, použijte skript mk-xen-rescue-img.sh ze souboru /usr/share/doc/packages/xen/.

Nevýhodou tohoto řešení je neexistence RPM databáze v takto vzniklém systému, takže nebudete moci snadno přidávat nové balíčky. Na druhou stranu jde o relativně malý systém, který obsahuje vše potřebné pro připojení do sítě.

Před spuštěním skriptu mk-xen-rescue-img.sh musíte mít připravený adresář s obrazem jádra záchranného systému a adresář, kam se má uložit výsledný obraz. Na startovacím médiu najdete obraz v adresáři /boot. Pro DVD tedy provedete následující příkaz:

cd /usr/share/doc/packages/xen
./mk-xen-rescue-img.sh /media/dvd/boot /usr/local/xen 64 

První parametr je adresář obrazu, druhý jeho cílové umístění. Volitelné parametry jsou prosotorové požadavky nově generované domény a verze jádra, která se má použít.

Skript překopíruje obraz do nového umístění, nahradí moduly jádra a zakáže v systému tls. Posledním krokem je vytvoření konfiguračního souboru pro nově vytvořený obraz v adresáři /etc/xen/.