8.4. Nastavení systému

Nastavení systému umožňuje nastavit síťové proxy, sezení a zvuk.

8.4.1. Nastavení síťových proxy

Nastavení síťových proxy umožňuje nastavit připojení k Internetu skrze proxy. Proxy je server, který odchytává a přejímá požadavky na jiné servery. Můžete zadat jméno nebo IP adresu proxy serveru.

8.4.2. Nastavení vyhledávání a indexace

Modul Vyhledávání a indexace slouží k nastavení předvoleb pro vyhledávací nástroj Beagle. Na kartě Vyhledávání zaškrtněte volbu Spustit vyhledávací a indexovací služby automaticky, aby se spustil démon Beagle, jakmile se přihlásíte. Můžete také nastavit klávesovou zkratku pro zobrazení vyhledávacího okna Beagle a maximální počet zobrazených výsledků vyhledávání.

Na kartě Indexace zvolte, které adresáře chcete indexovat. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuta indexace vašeho domovského adresáře, další adresáře můžete přidat. K adresáři určenému k indexaci musíte mít patřičná oprávnění. Můžete také nastavit zdroje, které indexovat nechcete (adresáře, vzory souborových jmen nebo poštovní složky).

Více informací o Beagle najdete v kapitole 5 – „Používání Beagle (↑Aplikace).

8.4.3. Správa sezení

Modul Sezení mužete použít k nastavení aplikací, které se mají při zahájení sezení spustit. Můžete též nastavit, aby se obnovily ty aplikace, které byly spuštěny při ukončení posledního sezení.

Tento nástroj můžete používat i ke správě více sezení. Můžete mít například sezení s aplikacemi, které používáte často během cestování, demonstrační sezení používané během prezentací zákazníkům a pracovní sezení, které používáte v kanceláři.

8.4.4. Nastavení zvuku

Modul Zvuk umožňuje nastavit zvuky přehrávané při různých událostech. Umožňuje též místo zvukového upozorňování nastavit blikání titulkem okna či obrazovkou.