8.3. Osobní nastavení

Osobní nastavení umožňuje změnit heslo, přizpůsobit klávesové zkratky a upravit vlastnosti týkající se přístupnosti.

8.3.1. Nastavení přístupnosti

Tento modul usnadňuje použití klávesnice lidem s pohybovými omezeními. Dialog sestává ze tří karet: Základní, Filtry a Myš klávesnicí. Před prováděním jakéhokoliv nastavení aktivujte volbu Povolit zpřístupnění klávesnice.

8.3.2. Nastavení technologií usnadnění

Prostředí GNOME obsahuje řadu technologií usnadňujících práci uživatelům s vysokými nároky na přístupnost. Jedná se o čtečku obrazovky, lupu a klávesnici na obrazovce. Pokud chcete tyto pomůcky používat, zaškrtněte Povolit technologie usnadnění a technologie, které chcete používat.

Aby bylo možné používat klávesnici na obrazovce, musí být nainstalován balíček gok. Pro čtečku obrazovky a lupu jsou zapotřebí balíčky gnopernicus a gnome-mag.

8.3.3. Změna hesla

Tento modul můžete použít pro změnu vašeho uživatelského hesla. Zadejte staré heslo a nové heslo, pro kontrolu dvakrát. Pak klikněte na Budiž. Aby bylo heslo dostatečně bezpečné, mělo by obsahovat velká i malá písmena, číslice a zvláštní znaky.

8.3.4. Nastavení klávesových zkratek

Klávesová zkratka je kombinace kláves, která poskytuje alterativní přístup k nějaké funkci či akci. Modul Klávesové zkratky zobrazuje aktuální nastavené zkratky a umožňuje jejich změnu.

Chcete-li zkratku pro nějakou akci změnit, klikněte na akci v seznamu a stiskněte požadovanou klávesovou zkratku. Chcete-li nějakou již nastavenou klávesovou zkratku zrušit, klikněte na ni a stiskněte klávesu <—.