8.2. Nastavení vzhledu

Nastavení vzhledu umožňuje změnit pozadí plochy, používaná písma, šetřiče obrazovky a témata a přizpůsobit chování oken.

8.2.1. Nastavení pozadí pracovní plochy

Pozadí plochy je obrázek nebo barva na vaší pracovní ploše. Pozadí plochy můžete upravit různým způsobem:

  • Můžete zvolit obrázek (tapetu) na pozadí. Obrázek překrývá barvu pozadí pracovní plochy. Pokud je obrázek průsvitný nebo pokud obrázek nepokrývá celou plochu, bude barva pozadí prosvítat.

  • Můžete zvolit barvu pozadí. Může to být jednolitá barva nebo přechod dvou barev.

Vzhled pozadí plochy můžete změnit také pomocí správce souborů Nautilus. Chcete-li použít obrazový soubor jako tapetu pozadí, přetáhněte ho z Nautila do seznamu tapet ve zmíněném konfiguračním dialogu.

Pokud na pozadí nechcete žádný obrázek, zvolte ze seznamu tapet Žádná tapeta a zvolte barvu pozadí.

8.2.2. Nastavení písem

Nastavení písem umožňuje zvolit písma používaná v aplikacích, dekoracích oken, v terminálech a na ploše. Horní část dialogu obsahuje tlačítka pro výběr písma pro aplikace, plochy, titulek okna a terminál. Kliknutím na tlačítko se otevře dialog umožňující nastavit rodinu, styl, a velikost písma.

8.2.3. Nastavení šetřiče obrazovky

Dialog Nastavení šetřiče obrazovky umožňuje zvolit, jaký se má používat šetřič obrazovky. Šetřič obrazovky je malý program, který po určité době uživatelské neaktivity (pokud se nepohybuje myší ani netisknou klávesy) pokryje obrazovku grafickým efektem.

Můžete zvolit Náhodný šetřič nebo, pokud nechcete používat grafické efekty, volbu Prázdná obrazovka. Pokud nechcete používat šetřič vůbec, deaktivujte volbu Spustit spořič obrazovky při nečinnosti. Můžete také samozřejmě ze seznamu zvolit jeden konkrétní šetřič, pokud se vám zalíbil. Zvolený šetřič je zobrazen v náhledu vpravo.

Posuvník Nastavit sezení jako nečinné po určuje dobu nečinnosti, která vede ke spuštění šetřiče (je-li šetřič nastaven).

Volba Zamknout obrazovku po spuštění spořiče umožňuje uzamčení obrazovky při spuštění spořiče. K jejímu odemčení je nutno deaktivovat spořič pohybem myši či stiskem klávesy a pak zadat uživatelské heslo.

8.2.4. Volba tématu

Téma je souhrn nastavení vzhledu prostředí. Dialog Nastavení tématu umožňuje zvolit některé předinstalované grafické téma ze seznamu nebo si nastavení tématu upravit. Na výběr jsou i témata vhodná pro uživatele se zvýšenými nároky na přístupnost.

Téma se skládá z nastavení pro různé části prostředí:

Ovládací prvky

Vzhled oken panelů a apletů. Také vzhled prvků uživatelského rozhraní, jako jsou nabídky a tlačítka. Některá z nastavení jsou určena pro uživatele s vysokými nároky na přístupnost.

Okraj okna

Vzhled okrajů (dekorací) oken.

Ikony

Vzhled ikon v panelech, na ploše i ve správci souborů.

Nastavení barevnosti prostředí a aplikací se provádí pomocí témat. Řada témat je předinstalována v systému. Vybráním tématu ze seznamu se téma ihned automaticky aplikuje. Tlačítko Podrobnosti o tématu otvírá další dialog, ve kterém lze podrobněji nastavit styl jednotlivých částí prostředí. Provedení změn v tomto dialogu a jeho uzavření přepne téma na Vlastní téma. Kliknutím na Uložit téma lze upravené téma uložit. Na Internetu lze nalézt řadu dalších hotových témat pro GNOME v podobě souborů .tar.gz. Nainstalovat je můžete tlačítkem Nainstalovat téma nebo prostým přetažením do okna Nastavení tématu.

8.2.5. Nastavení chování oken

Dialog Nastavení oken můžete použít pro přizpůsobení chování oken. Lze nastavit, jak se mají okna chovat při kontaktu s myší či při dvojitém poklepání na jejich titulek nebo jakou klávesu je potřeba podržet pro přesun okna.

Pokud je na ploše několik aplikačních oken, aktivní je to, na které bylo naposledy kliknuto. Toto chování však můžete změnit zaškrtnutím volby Vybírat okna, pokud se nad ně přesune ukazatel myši. Pokud chcete, aby se aktivované okno přesunulo do popředí, zaškrtněte i volbu Vyzvednout vybraná okna po intervalu a posuvníkem nastavte časové zpoždění vyzvednutí okna.

Okna aplikací lze zarolovat dvojitým poklepáním na jejich titulek. Zůstane tak viditelná pouze lišta s titulkem, čímž lze ušetřit místo na obrazovce. Lze také nastavit, aby se okna po dvojitém poklepání na jejich titulek maximalizovala (co nejvíce roztáhla).

Můžete také zvolit modifikační klávesu při jejímž podržení lze myší přesouvat okno po obrazovce. Může to být klávesa Ctrl, Alt nebo klávesa s logem Windows.