7.7. Hledání souborů v počítači

Soubory můžete hledat příkazem Hledat soubory z nabídky Místa. Dialog Hledat soubory můžete otevřít také příkazem gnome-search-tool v terminálovém okně.

Obrázek 7.6. Dialog Hledat soubory

Dialog Hledat soubory

Hledat soubory používá UNIXové příkazy find, grep a locate. Při hledání se bere zřetel na velikost písmen.

7.7.1. Jednoduché hledání

 1. Klikněte na Místa+Hledat soubory.

 2. Do pole Název obsahuje zadejte hledanou frázi. Může to být jméno souboru či jeho část. Lze používat zástupné znaky uvedené v následující tabulce:

  Hledaný text

  Příklad

  Výsledek

  Celé jméno souboru nebo jeho část

  mujsoubor.txt

  Vyhledá všechny soubory obsahující ve svém názvu „mujsoubor.txt“.

  Část jména souboru se zástupnými znaky (* [ ])

  *.[ch]

  Vyhledá všechny soubory s příponou .c nebo .h.

 3. V položce Hledat v adresáři zvolte umístění, které se má prohledat.

 4. Klikněte na Hledat.

Hledat soubory prohledá nastavený adresář a jeho podadresáře a zobrazí Výsledky hledání. Pokud nejsou žádné soubory nalezeny, objeví se zpráva Nenalezeny žádné soubory.

7.7.2. Možnosti hledání

Chcete-li použít rozšířené možnosti hledání, klikněte v dialogu Hledat soubory, dříve než kliknete na tlačítko Hledat, na volbu Vybrat další možnosti. Můžete hledat soubory s určitým obsahem, o určité velikosti, s určitým datem změny či vlastníkem a podobně.

7.7.3. Práce s výsledky hledání

Vyhledané soubory můžete otevřít nebo smazat. Výsledky hledání můžete také uložit do souboru.

Obrázek 7.7. Seznam výsledků hledání

Seznam výsledků hledání

Chcete-li nalezený soubor otevřít, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Otevřít. Můžete na něj také dvojitě poklepat. Chcete-li otevřít adresář, ve kterém se soubor nachází, zvolte z kontextové nabídky Otevřít adresář. Chcete-li soubor smazat, vyberte z kontextové nabídky Přesunout do koše.

Chcete-li výsledky posledního hledání uložit, klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv do výsledků hledání a z nabídky zvolte Uložit výsledky jako. Zadejte jméno souboru a klikněte na Uložit.

7.7.4. Zákaz rychlého hledání

Ve výchozím nastavení používá Hledat soubory příkaz locate pro urychlení hledání. Ten používá k hledání index souborů, který však nemusí být vždy aktuální. Výsledky hledání tak nemusí odpovídat skutečnosti. Chcete-li proto rychlé hledání zakázat, použijte následující příkaz v okně terminálu:

gconftool-2 --type=bool --set /apps/gnome-search-tool/disable/quick/search
  1

Více se o příkazu locate dozvíte v části 10.1.4 – „Příkaz locate“ (↑Referenční příručka).