7.5. Přístup k souborům sdíleným po síti

Počítače v síti mohou sdílet některé své zdroje. Obvykle jsou některé složky či soubory nastaveny tak, aby k nim mohli přistupovat vzdálení uživatelé. Pokud je váš systém nastaven tak, aby ke sdíleným zdrojům přistupoval, můžete k nim přistupovat pomocí správce souborů.

Chcete-li přistupovat ke sdíleným zdrojům, klikněte na ploše na ikonu Síťové servery. Zobrazí se ikony sdílení, ke kterým můžete přistupovat. Klikněte na typ sdílení a pak na konkrétní sdílení, ke kterému chcete přistupovat. Podle nastavení sdílení může být nutné se autentizovat.