7.3. Součásti prostředí

Mezi hlavní součásti prostředí GNOME patří ikony odkazující na soubory, složky či programy a panel v dolní části obrazovky (podobný liště úloh systému Windows).

Obrázek 7.1. Příklad prostředí GNOME

Příklad prostředí GNOME

Dvojitým poklepáním na ikonu spustíte s ní spojený program. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu otevřete nabídku s řadou příkazů. Můžete také pravým tlačítkem myši kliknout na volné místo na ploše, otevře se tak nabídka pro nastavení vlastností plochy.

7.3.1. Výchozí ikony na ploše

Prostředí GNOME obsahuje ikony pro základní navigaci a funkce systému.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu se otevře nabídka operací jako je kopírování, vyjímání nebo přejmenování. Volba Vlastnosti otvírá konfigurační dialog Ten umožňuje Vybrat vlastní ikonu nebo přidávat k ikoně malé grafické značky (karta Emblémy). Chcete-li například soubor označit jako důležitý, přidejte emblém s vykřičníkem. Na kartě Oprávnění můžete nastavit, kdo a jakým způsobem smí přistupovat k souboru. Karta Poznámky umožňuje připojit k souboru libovolnou poznámku. Nabídka ikony koše má navíc příkaz Vyprázdnit koš, který definitivně smaže obsah koše.

Chcete-li ikonu z plochy odstranit, přetáhněte ji do koše. Pokud ikony představují soubory či složky, příslušné soubory či složky budou smazány. Pokud ikony představují odkazy na soubory či složky, jsou smazány pouze tyto odkazy.

Chcete-li na ploše vytvořit odkaz na složku či soubor, zobrazte si ikonu tohoto objektu ve správci souborů Nautilus (viz 7.4.1 – „Navigace pomocí Nautila“). Klikněte na ikonu pravým tlačítkem myši a zvolte Vytvořit odkaz. Odkaz pak přetáhněte z okna Nautila na plochu.

7.3.2. Kontextová nabídka plochy

Kliknutí pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše otevře nabídku s řadou voleb. Volbou Vytvořit adresář vytvoříte nový adresář (složku). Volbou Vytvořit dokument vytvoříte nový dokument. Ikonu pro spouštění aplikace vytvoříte volbou Vytvořit spouštěč. V dialogu, který se otevře, zadejte jméno aplikace a příkaz pro její spuštění. Můžete též vybrat ikonu spouštěče. Pořadí a zarovnání ikon na ploše lze ovlivnit volbami Srovnat podle názvu a Nechat zarovnané. Je také možné změnit pozadí plochy nebo vložit položku na plochu.

7.3.3. Panel

Po prvním přihlášení je panel GNOME umístěn v dolní části obrazovky. Obsahuje tři nabídky (Aplikace, Místa a Prostředí), systémovou část panelu obsahující aplety pro vyhledávání, nastavení obrazovky nebo sítě a oznamovací oblast se systémovými hodinami.

Panel také obsahuje ikony všech otevřených oken aplikací. Kliknete-li na jméno okna v panelu, přesune se okno do popředí. Pokud však již v popředí je, minimalizuje se. Kliknutím na jméno minimalizovaného okna se okno opět otevře.

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na prázdné místo v panelu, otevře se nabídka s následujícími volbami:

Tabulka 7.1. Volby nabídky panelu

Volba

Popis

Přidat na panel

Otvírá seznam aplikací a apletů, které lze přidat do panelu.

Odstranit tento panel

Odstraní celý panel. Všechna jeho nastavení se ztratí.

Uzamknout/Odemknout pozici panelu

Uzamkne umístění panelu tak, aby ho nebylo možné přesunout na jinou pozici na obrazovce, či jeho umístění opět odemkne.

Chcete-li panel přemístit, ujistěte se, že je jeho pozice odemčená, a klikněte na něj prostředním tlačítkem myši. Se stále podrženým tlačítkem ho přetáhněte na novou pozici u některého kraje obrazovky a tlačítko uvolněte.

Vlastnosti

Nastavuje vlastnosti panelu.

Nový panel

Vytvoří nový panel.

Nápověda

Otevře nápovědu k práci s panely.

O panelech

Zobrazí informace o aplikaci zodpovědné za zobrazování panelů.

7.3.3.1. Nabídka Aplikace

Nabídka Aplikace obsahuje uspořádaný seznam aplikací nainstalovaných ve vašem systému. Většina z nich je seskupena do tematických kategorií, jako je například Systém, Kancelář nebo Internet. Chcete-li spustit aplikaci, klikněte na Aplikace a z nabídky vyberte vhodnou kategorii, klikněte na ni a nakonec klikněte na jméno zvolené aplikace. Aplikace, které v nabídce nejsou uvedeny, lze spustit volbou Spustit aplikaci (Alt-F2), musíte však znát odpovídající příkaz.

7.3.3.2. Nabídka Místa

Nabídka Místa usnadňuje přístup k často používaným umístěním, jako je například váš domovský adresář, diskové jednotky, plocha nebo síťové adresáře. Z nabídky lze také spustit vyhledávání souborů. Více se o správě místních i vzdálených souborů a adresářů dozvíte v části 7.4.2 – „Správa souborů“.

7.3.3.3. Nabídka Prostředí

Nabídka prostředí obsahuje volby pro správu grafického prostředí. Je zde přístupné Ovládací centrum GNOME (pro nastavení vlastností prostředí), příkazy Zamknout obrazovku (spouští šetřič obrazovky), Odhlásit se (ukončuje vaše sezení) a jednoduchý program pro vytváření snímků obrazovky (lze aktivovat i klávesou Print Screen).

7.3.3.4. Aplety

Aplet je malá aplikace, která sídlí v panelu, kde je jí možno spatřit jako malou ikonu. Kliknutím na ikonu apletu lze otevřít jeho nabídku nebo jinak ovlivnit jeho činnost. Na rozdíl od skutečných aplikací nemají aplety vlastní okna. Některé aplety jsou v panelu již ve výchozím nastavení, další můžete podle libosti přidávat.

Chcete-li přidat aplet do panelu, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo v panelu a zvolte z nabídky Přidat na panel. Zvolte požadovaný aplet a klikněte na Přidat. Nový aplet se objeví v panelu.

Obrázek 7.2. Přidání nové ikony do panelu

Přidání nové ikony do panelu

Chcete-li změnit vlastnosti apletu, klikněte na jeho ikonu pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. Chcete-li panel přemístit, prostě jej myší přetáhněte na jiné místo v panelu.

7.3.4. Práce s košem

Koš je adresář pro soubory, adresáře a další objekty určené ke smazání. Takové soubory můžete do koše přetahovat z plochy či správce souborů, podržíte-li levé tlačítko myši. Nad košem tlačítko uvolněte. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu souboru určeného ke smazání a vybrat položku Přesunout do koše.

Koš můžete jako jakýkoliv jiný adresář otevřít a prohlédnout si jeho obsah. Soubory můžete z koše přetáhnout zpět na původní místo. Pokud koš vyprázdníte příkazem Vyprázdnit koš z kontextové nabídky ikony koše, jsou soubory definitivně smazány.

7.3.5. Přístup k CD-ROM, DVD-ROM a disketám

Pro přístup k disketám a CD a DVD diskům vložte médium do mechaniky a klikněte na Místa+Počítač. Dvojitě klikněte na odpovídající ikonu. Otevře se tak správce souborů a zobrazí obsah disku.

Obrázek 7.3. Počítač

Počítač

Soubory můžete do/z jiných adresářů zkopírovat prostým přetažením.

[Warning]Varování

Po použití disky z mechaniky jen tak neodstraňujte. Diskety i CD a DVD disky je nejprve nutné ze systému odpojit. Zavřete všechna okna správce souborů, která k disku přistupují a klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu média. Z nabídky zvolte Vysunout. Pak můžete disk bezpečně odebrat.

Disketu můžete naformátovat volbou Aplikace+Systém+Souborový systém+Formátovač disket. Zvolte hustotu diskety a požadovaný souborový systém (ext2 pro Linux nebo DOS (FAT) pro použití i na počítačích se systémem Windows) a klikněte na Formátovat.