Dokumentace SUSE Linuxu


Obsah

Uživatelská příručka
O této příručce
1. Zpětná vazba
2. Další dokumentace
3. Typografické konvence
4. O vytváření tohoto manuálu
5. Poděkování
1. Instalace a nastavení
1. Instalace pomocí nástroje YaST
1.1. Spouštění instalačního programu
1.2. Úvodní obrazovka
1.3. Výběr jazyka
1.4. Licenční ujednání
1.5. Režim instalace
1.6. Čas a časové pásmo
1.7. Výběr grafického pracovního prostředí
1.8. Instalační nastavení
1.9. Dokončení instalace
1.10. Grafické přihlášení
2. Konfigurace pomocí YaST
2.1. Jazyk programu YaST
2.2. Řídící středisko YaST
2.3. Software
2.4. Hardware
2.5. Síťová zařízení
2.6. Síťové služby
2.7. AppArmor
2.8. Bezpečnost a uživatelé
2.9. Systém
2.10. Různé
2.11. YaST v textovém režimu (ncurses)
2.12. SaX2
2.13. Možné problémy
2.14. Další informace
2. Základy
3. Práce v textovém prostředí
3.1. Unixové příkazy
3.2. Uživatelé a přístupová práva
3.3. Důležité linuxové příkazy
3.4. Editor vi
4. Nápověda a dokumentace
4.1. Používání Centra nápovědy SUSE
4.2. Manuálové stránky
4.3. Info stránky
4.4. Linuxový dokumentační projekt
4.5. Wikipedia: svobodná online encyklopedie
4.6. Příručky a knihy
4.7. Usenet
3. Grafické prostředí
5. Začínáme s prostředím KDE
5.1. Přihlašování a volba prostředí
5.2. Odhlášení
5.3. Součásti prostředí
5.4. Správa složek a souborů pomocí Konqueroru
5.5. Otvírání a vytváření dokumentů pomocí OpenOffice.org
5.6. Hledání v počítači
5.7. Prohlížení Internetu
5.8. Elektronická pošta a plánování
5.9. Přenášení textu mezi aplikacemi
5.10. Důležité nástroje a postupy
5.11. Aktualizace systému
5.12. Více informací
6. Nastavení prostředí KDE
6.1. Změna ikon na ploše
6.2. Nastavení prostředí v Ovládacím centru
7. Začínáme s prostředím GNOME
7.1. Přihlašování a volba prostředí
7.2. Odhlášení
7.3. Součásti prostředí
7.4. Správa souborů a adresářů aplikací Nautilus
7.5. Přístup k souborům sdíleným po síti
7.6. Otvírání a vytváření dokumentů pomocí OpenOffice.org
7.7. Hledání souborů v počítači
7.8. Prohledávání Internetu
7.9. Elektronická pošta a kalendář
7.10. Přenášení textu mezi aplikacemi
7.11. Důležité pomůcky
7.12. Získávání aktualizací softwaru
8. Přizpůsobení prostředí GNOME
8.1. Nastavení hardwaru
8.2. Nastavení vzhledu
8.3. Osobní nastavení
8.4. Nastavení systému
8.5. Změna vzhledu nabídek a nástrojových lišt
8.6. Nastavení preferovaných aplikací
4. Možné problémy
9. Problémy a jejich řešení
9.1. Hledání příčin problému
9.2. Problémy při instalaci
9.3. Problémy při startu
9.4. Problémy při přihlášení
9.5. Síťové problémy
9.6. Datové problémy
10. Podpora
10.1. Instalační podpora
10.2. Rozšířená podpora
1. Klávesové zkratky
Rejstřík
Referenční příručka
O této příručce
1. Zpětná vazba
2. Další dokumentace
3. Typografické konvence
4. O vytváření tohoto manuálu
5. Poděkování
1. Možnosti nasazení pro pokročilé
1. Vzdálená instalace
1.1. Scénáře vzdálené instalace
1.2. Nastavení serveru s instalačním zdrojem
1.3. Příprava startu cílového systému
1.4. Spuštění instalace na cílovém systému
1.5. Instalační proces
2. Rozdělení disku pro experty
2.1. Konfigurace LVM
2.2. Konfigurace softwarového RAIDu
3. Aktualizace systému
3.1. Aktualizace systému SUSE Linux
3.2. Od verze k verzi
2. Správa
4. Bezpečnost v Linuxu
4.1. Firewall a maškaráda
4.2. SSH: bezpečná práce v síti
4.3. Šifrování diskových oddílů a souborů
4.4. Bezpečnost a soukromí
5. ACLs v Linuxu
5.1. Výhody ACLs
5.2. Definice
5.3. Používání ACLs
5.4. Výhledy
5.5. Další informace
6. Nástroje monitorování systému
6.1. Seznam otevřených souborů: lsof
6.2. Přístup uživatelů k souborům: fuser
6.3. Vlastnosti souboru: stat
6.4. USB zařízení: lsusb
6.5. SCSI zařízení: scsiinfo
6.6. Procesy: top
6.7. Seznam procesů: ps
6.8. Strom procesů: pstree
6.9. Kdo co dělá: w
6.10. Využití paměti: free
6.11. Systémové hlášení jádra: dmesg
6.12. Souborový systém a jeho využití: mount, df a du
6.13. Souborový systém /proc
6.14. vmstat, iostat a mpstat
6.15. procinfo
6.16. PCI zdroje: lspci
6.17. Systémová volání běžícícho programu: strace
6.18. Volání knihoven běžícím příkazem: ltrace
6.19. Zjištění vyžadovaných knihoven: ldd
6.20. Dodatečné informace o ELF binárních souborech
6.21. Meziprocesová komunikace: ipcs
6.22. Měření času: time
3. Systém
7. 32- a 64-bitové aplikace v 64-bitovém prostředí
7.1. Podpora běhu aplikací
7.2. Vývoj softwaru
7.3. Kompilace softwaru pro jinou platformu
7.4. Specifikace jádra
8. Startování
8.1. Startovací proces v Linuxu
8.2. Program init
8.3. Úrovně běhu
8.4. Změna úrovně běhu
8.5. Init skripty
8.6. Editor úrovní běhu
8.7. SuSEconfig a /etc/sysconfig
8.8. YaST sysconfig Editor
9. Starování systému a zavaděče
9.1. Startování
9.2. Výběr zavaděče
9.3. Startování systému se zavaděčem GRUB
9.4. Odinstalace zavaděče LILO nebo GRUB
9.5. Vytvoření startovacího CD
9.6. Grafická konzole SUSE
9.7. Řešení problémů
9.8. Další informace
10. Zvláštní funkce systému SUSE Linux
10.1. Nápověda k některým zvláštním balíčkům
10.2. Virtuální konzole
10.3. Mapování klávesnice
10.4. Lokální přizpůsobení — I18N and L10N
11. Obsluha tisku
11.1. Práce tiskového systému
11.2. Způsoby a protokoly pro připojení tiskáren
11.3. Instalace softwaru
11.4. Konfigurace tiskárny
11.5. Nastavení aplikací
11.6. Zvláštní vlastnosti v systému SUSE Linux
11.7. Řešení problémů
12. Dynamické uzly zařízení pomocí udev
12.1. Tvorba pravidel
12.2. Automatizace pomocí NAME a SYMLINK
12.3. Regulární výrazy v klíčích
12.4. Výběr klíčů
12.5. Konzistentní pojmenování zařízení pro hromadné uchováváni dat
13. Souborové systémy
13.1. Termíny
13.2. Hlavní souborové systémy Linuxu
13.3. Některé další podporované souborové systémy
13.4. Podpora souborů větších než 2 GB
13.5. Další informace
14. Systém X Window
14.1. Nstavení X11 pomocí SaX2
14.2. Optimalizace systému X Window
14.3. Instalace a konfigurace fontů
14.4. Konfigurace OpenGL – 3D
15. FreeNX: vzdálené ovládaní plochy
15.1. Úvod do NX
15.2. Možné problémy
15.3. Další informace
16. Autentizace pomocí PAM
16.1. Struktura PAM konfiguračního souboru
16.2. Konfigurace PAM pro sshd
16.3. Konfigurace PAM modulů
16.4. Další informace
17. Virtualizace pomocí Xenu
17.1. Instalace Xenu
17.2. Instalace domény
17.3. Konfigurace domény Xenu
17.4. Spuštění a správa Xen domén
17.5. Více informací
4. Služby
18. Základy síťování
18.1. IP adresy a směrování
18.2. IPv6 – Internet další generace
18.3. Překlad jmen
18.4. Konfigurace síťového připojení pomocí YaST
18.5. Správa sítě s programem NetworkManager
18.6. Manuální konfigurace sítě
18.7. smpppd jako pomocník s vytáčeným připojením
19. SLP služby v síti
19.1. Registrace vlastních služeb
19.2. SLP frontendy v systému SUSE Linux
19.3. Aktivace SLP
19.4. Další informace
20. DNS — Domain Name System
20.1. Konfigurace pomocí YaST
20.2. Spuštění nameserveru BIND
20.3. Konfigurační soubor /etc/named.conf
20.4. Nejdůležitější konfigurační volby v sekci options
20.5. Konfigurace v sekci logging
20.6. Struktura souboru odkazujícího na data pro zóny
20.7. Struktura souboru s daty pro zónu
20.8. Dynamická aktualizace údajů o zóně
20.9. Bezpečné transakce
20.10. DNSSEC
20.11. Další informace
21. NIS — Network Information Service
21.1. Konfigurace NIS serveru
21.2. Konfigurace NIS klientů
22. NFS — sdílené souborové systémy
22.1. Importování souborových systémů pomocí YaST2
22.2. Ruční import souborových systémů
22.3. Exportování souborových systémů pomocí YaST
22.4. Ruční export souborových systémů
23. DHCP
23.1. DHCP protokol
23.2. Konfigurace DHCP serveru pomocí nástroje YaST
23.3. DHCP softwarové balíčky
23.4. DHCP server dhcpd
23.5. Další informace
24. Synchronizace času pomocí xntp
24.1. Nastavení NTP klienta v programu YaST
24.2. Nastavení xntp v síti
24.3. Nastavení lokálních referenčních hodin
25. LDAP — adresářové služby
25.1. LDAP versus NIS
25.2. Struktura adresářového stromu LDAP
25.3. Konfigurace LDAP serveru pomocí slapd.conf
25.4. Správa dat v LDAP adresáři
25.5. YaST LDAP klient
25.6. Další informace
26. Webový server Apache
26.1. Instalace
26.2. Start serveru Apache
26.3. Konfigurace webového serveru
26.4. Používání Apache
26.5. Aktivní obsah
26.6. Moduly Apache
26.7. Vlákna (threads)
26.8. Bezpečnost
26.9. Možné problémy
26.10. Další dokumentace
27. Synchronizace souborů
27.1. Programy pro datovou synchronizaci
27.2. Výběr vhodného programu
27.3. Úvod do Unison
27.4. Úvod do programu CVS
27.5. Úvod do Subversion
27.6. Úvod do rsync
27.7. Úvod do mailsync
28. Samba
28.1. Nastavení serveru
28.2. Samba jako přihlašovací server
28.3. Konfigurace Samba serveru pomocí programu YaST
28.4. Nastavení klienta
28.5. Optimalizace
29. Proxy server Squid
29.1. Informace o proxy-cache
29.2. Systémové požadavky
29.3. Spuštění squida
29.4. Konfigurační soubor /etc/squid/squid.conf
29.5. Konfigurace transparentní proxy
29.6. cachemgr.cgi
29.7. squidGuard
29.8. Vytvoření protokolů programem Calamaris
29.9. Další informace o Squidu
5. Mobilita
30. Mobilita v Linuxu
30.1. Notebooky
30.2. Mobilní hardware
30.3. Mobilní telefony a kapesní počítače
30.4. Další informace
31. Linux a notebooky
31.1. Hardware
31.2. Software
32. Správa profilů
32.1. Základní terminologie
32.2. Nastavení SCPM
32.3. Volba profilu při startu
32.4. Problémy a jejich řešení
32.5. Další informace
33. Správa napájení
33.1. Funkce šetření spotřeby
33.2. APM
33.3. ACPI
33.4. Zastavení disku
33.5. Balík powersave
33.6. Modul správy napájení programu YaST
34. Bezdrátová komunikace
34.1. Bezdrátové sítě
34.2. Bluetooth
34.3. IrDA — Infrared Data Association
Rejstřík
Aplikace
O této příručce
1. Zpětná vazba
2. Typografické konvence
3. O vytváření tohoto manuálu
4. Poděkování
1. Kancelář
1. Kancelářský balík OpenOffice.org
1.1. Kompatibilita s dalšími kancelářskými aplikacemi
1.2. Psaní a úpravy textu pomocí modulu Writer
1.3. Úvod do aplikace Calc
1.4. Úvod od aplikace Impress
1.5. Úvod do modulu Base
1.6. Další informace
2. Evolution: poštovní a kalendářový program
2.1. Import pošty z jiných poštovních programů
2.2. Seznámení s aplikací Evolution
2.3. Pošta
2.4. Kontakty
2.5. Kalendáře
2.6. Synchronizace dat s kapesním počítačem
2.7. Evolution pro uživatele GroupWise
2.8. Další informace
3. Kontact: poštovní a kalendářový program
3.1. Import zpráv z jiných poštovních klientů
3.2. Souhrn programu Kontact
3.3. Pošta
3.4. Kontakty
3.5. Kalendář
3.6. Synchronizace dat s PDA
3.7. Kontact pro uživatele GroupWise
3.8. Další informace
4. Synchronizace kapesního počítače pomocí aplikace KPilot
4.1. Spojení používaná KPilotem
4.2. Nastavení připojení kapesního počítače
4.3. Nastavení spojení pro KDE Knihu adres
4.4. Správa úkolů a událostí
4.5. Práce s KPilotem
5. Používání Beagle
5.1. Indexace dat
5.2. Prohledávání dat
2. Internet
6. Připojení k Internetu
6.1. KInternet—připojení k internetu
6.2. Monitory sítě
7. Konqueror jako webový prohlížeč
7.1. Používání panelů
7.2. Ukládání webových stránek a obrázků
7.3. Rozšířené hledání na Internetu (klíčová slova)
7.4. Záložky—sbírka vašich oblíbených
7.5. Java a JavaScript
7.6. Cookies
7.7. Proxy
7.8. Konqueror jako prohlížeč souborů
7.9. Další zdroje informací
8. Firefox
8.1. Pohyb po webových stránkách
8.2. Vyhledávání informací
8.3. Správa záložek
8.4. Použití správce stahování
8.5. Přizpůsobení Firefoxu
8.6. Tisk z Firefoxu
8.7. Další informace
9. Správce stahování KGet
9.1. Nastavení stahování
9.2. Načasování stahování
10. Kopete: chatování s přáteli
10.1. Nastavení Kopete
10.2. Nastavení kontaktu
10.3. Nastavení skupin
10.4. Používání Kopete
11. Linphone—VoIP v Linuxu
11.1. Nastavení Linphone
11.2. Test Linphone
11.3. Volání
11.4. Přijmutí hovoru
11.5. Používání adresáře
11.6. Možné problémy
11.7. Glosář
11.8. Více informací
12. Šifrování s KGpg
12.1. Klíče
12.2. Vytvoření nového páru klíčů
12.3. Export veřejných klíčů
12.4. Import klíče
12.5. Dialog serveru s klíči
12.6. Import klíče ze serveru s klíči
12.7. Export klíče na server s klíči
12.8. Applet
12.9. Další informace
3. Multimédia
13. Zvuk v Linuxu
13.1. Směšovače
13.2. Multimediální přehrávače
13.3. Přehrávání a ripování CD
13.4. Nahrávání na disk pomocí Audacity
13.5. Přímé nahrávání a přehrávání WAV souborů
14. Video, TV a webové kamerky
14.1. Sledování televize s motv
14.2. Teletext
14.3. Webové kamerky a motv
14.4. nxtvepg—televizní program na PC
14.5. Sledování digitální televize s xawtv4
14.6. Webové kamerky s gqcam
15. K3b – vypalovací program pro KDE
15.1. První spuštění
15.2. Nastavení
15.3. Vypalování médií
15.4. Vytvoření datového CD
15.5. Vytvoření datového DVD
15.6. Vytváření audio CD
15.7. Kopírování CD nebo DVD
15.8. Zápis ISO obrazu
15.9. Vytváření multisession CD nebo DVD
15.10. Další informace
4. Grafika
16. Použití programu F-Spot
16.1. Stažení obrázků z fotoaparátu
16.2. Získávání informací
16.3. Správa tagů
16.4. Vyhledávání
16.5. Export sbírky fotografií
16.6. Základní úpravy obrázků pomocí programu F-Spot
17. Digitální fotoaparáty v Linuxu
17.1. Připojení fotoaparátu
17.2. Přístup k fotoaparátu
17.3. Použití Konqueroru
17.4. Použití Digikamu
17.5. Další informace
18. Grafický editor GIMP
18.1. Grafické formáty
18.2. Spuštění GIMPu
18.3. Začínáme s GIMPem
18.4. Uložení obrázku
18.5. Tisk obrázků
18.6. Další informace
1. Linuxové programy
1.1. Kancelář
1.2. Síť
1.3. Multimédia
1.4. Grafika
1.5. Správa systému a souborů
1.6. Vývoj softwaru
Rejstřík